• Ta chansen att jobba i vårt kunniga, dynamiska team!

  En vikarierande handledare i studier (Ramp)

  Du vill jobba med:

  - Handledning av ungdomar i studier, livshantering samt personlig utveckling i den dagliga  verksamheten.

  - Att bistå med planering och koordinering av verksamheten, administrativa uppgifter samt med att upprätthålla kontakter till samarbetsparter och föräldrar vid behov.

  - Bemötande av ungdomar i olika livssituationer.

  Vi värdesätter:

  - Utbildning inom specialpedagogik/pedagogik och arbetslivserfarenhet

  - Initiativförmåga och entusiasm

  - Lyhördhet och tolerans

  - God kommunikativ förmåga och människokännedom

  - Flexibilitet och organisatorisk förmåga

  - Tålamod och humor

   

   En vikarierande vägledare inom uppsökande ungdomsarbetet

  Du vill jobba med:

  - Bemötande av ungdomar i olika livssituationer

   - Handledning och vägledning av ungdomar i livsbyggande frågor

   - Att sköta kontakter med myndigheter

   - Att upprätthålla kontakt med försvarsmakten

   - Administrativa uppgifter

  Vi värdesätter:

  - Examen och arbetslivserfarenhet

  - Initiativförmåga och entusiasm

  - Lyhördhet och tolerans

  - God kommunikativ förmåga och människokännedom

  - Flexibilitet och organisatorisk förmåga

  - Tålamod och humor

   

  Skicka din ansökan och CV till info@foregangarna.fi senast den 26.9.2016. kl.16.00

  Frågor kan riktas till verksamhetsledare Daniel Åkermark på tel. 050-913 1133 under följande tider: måndag 19.9 kl. 15.00 - 16.30, tisdag 20.9 kl. 15.00 - 16.30 samt onsdag 21.9 kl. 15.00 - 16.30.

 • Resurscentret Föregångarna

  Resurscentret Föregångarna är en arbetsverkstad som grundades i Vasa år 2000. Föregångarna hjälper personer att hitta sin plats i tillvaron vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang. Detta sker genom mångprofessionell individuell handledning.

  Syftet med verksamheten är att tillsammans med uppdragsgivare och samarbetsparter i regionen hjälpa personer att hitta sysselsättning, studieplats eller andra lösningar som på sikt gagnar individens välmående och utveckling.

  Ett flexibelt system har utvecklats med löpande antagning, vilket gör att praktikanterna är på Föregångarna under en kortare eller längre tid. Satsningen på att stöda praktikanterna genom individuellt anpassad handledning har givit goda resultat. 


  För vem finns vi?

  Vi finns till för alla svenskatalande i alla åldrar.


  När kan man börja?


  När som helst, vi har non-stop antagning.

 •