Vi finns till för svensktalande arbetssökande. Vår målsättning är att du ska hitta arbete, arbetspraktik, studier eller andra lösningar beroende på hur din situation ser ut.

 • För arbetssökande

  Känns det trögt att komma igång med jobbsökningen?

  Hittar du inga jobb att söka?
  Funderar du på hur du kan skriva en bra arbetsansökan och ett snyggt CV?
  Grubblar du på hur du ska förbereda dig inför en kommande arbetsintervju?
  Hur går du till väga med en ”öppen ansökan”?


  Vad gör vi på Resurscentret Föregångarna?

  På Föregångarna har vi många års erfarenhet av att skräddarsy lösningar för arbetssökande. Våra arbetsmetoder har visat sig ge goda resultat när det gäller att hitta arbete och komma vidare i karriären. Verksamheten bygger på mångprofessionell och individuell handledning. Vid sidan av den dagliga jobbsökningen ingår också projektarbeten, föreläsningar, kreativitetsträning, studiebesök och andra aktiviteter i programmet. Vi beaktar din personliga situation och gör tillsammans upp en individuell plan.


  För vem finns vi?

  Vi finns till för dig som är arbetssökande. Alla yrkesbranscher och åldrar finns representerade bland deltagarna vid Föregångarna och målsättningen är att du ska hitta arbete, arbetsprövning, studier eller annan lämplig lösning. Vi jobbar tillsammans för att hitta en vettig lösning som passar och som på sikt gagnar just dig.

   

   


  På Resurscentret Föregångarna vill vi förbereda dig inför kommande arbete eller studier.

 • Andreas Svahn
  Handledare

  Tfn. 050 550 4131

 • Christel Quillin
   Handledare

  Tfn. 050 550 4131

 • Annika Paananen
  Socialhandledare

  Tfn. 050 453 4507