Syftet med verksamheten är att tillsammans med uppdragsgivare och samarbetsparter i regionen hjälpa personer att hitta sysselsättning, studieplatser eller andra lösningar som på sikt gagnar individens välmående och utveckling.

  • Samarbetspartners