Syftet med nätverket är att fungera som intressebevakare för verkstäderna, ordna gemensamma träffar och fortbildningstillfällen för personalen samt fungera som ett forum för kommunikation och informationsspridning.

 • Projekt

  ULA – Ungdom/Lärande/Arbete

  Vad är ULA?

  ULA är ett samarbetsnätverk bestående av 11 svensk- och tvåspråkiga verkstäder i Finland och koordineras av verkstäderna vid Svenska Studiecentralen (Resurscentret Föregångarna i Vasa och SVEPS i Helsingfors).

  Verkstäderna i ULA-nätverket hör till Nationella verkstadsföreningen r.f.

  Det gemensamma för verkstäderna i nätverket är att alla jobbar med att hitta arbete, studieplatser, praktikplatser, vård eller annan lämplig lösning åt arbetssökande genom mångprofessionell och individuell handledning. Flera av verkstäderna samarbetar med utbildningsanordnare för att motverka avbrott i studierna och marginalisering.

   

  Syfte och mål

  Syftet med nätverket är att fungera som intressebevakare för verkstäderna, ordna gemensamma träffar och fortbildningstillfällen för personalen samt fungera som ett forum för kommunikation och informationsspridning. ULA-nätverket främjar ett sektoröverskridande samarbete och kontakten till myndigheter, utbildningsanordnare, förtroendevalda och övriga samhälleliga aktörer.

   

  ULA – Ungdom/Lärande/Arbete

  Projektets centrala mål är att utveckla det mångprofessionella nätverksbildandet inom ULA-nätverket och att höja kompetensen bland personalen samt kvaliteten på verksamheten. Genom dessa åtgärder bidrar projektet till att motverka marginalisering av unga.

  Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden under åren 2008-2013. Från år 2014 finansierar undervisnings- och kulturministeriet ULA nätverket.

   

  ULA-kompetenscenter

  ULA-kompetenscenter fungerar som ett samarbets- och fortbildningsnätverk för ULA-nätverket samt fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

  ULA-kompetenscenter har en egen hemsida som finns på adressen www.ula.fi. På hemsidan finns information som berör verkstäder, bl.a. materialbank, nyheter och evenemangskalender.

 • Rainer Lytz
  Projektledare ULA

  Tfn. 050 313 6040

 • Här kan du ladda ner 
  vår ULA-broschyr:

  ULA-broschyr