Uppsökande ungdomsarbete vid Resurscentret Föregångarna strävar till att fånga upp personer i åldern 16-29 som saknar arbete eller studieplats.

 • Uppsökande ungdomsarbete

  Den uppsökande ungdomsverksamheten vid Resurscentret Föregångarna strävar till att fånga upp personer i åldern 16-29 som saknar arbete eller studieplats. Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att hitta och lotsa ungdomar till en relevant service. Genom detta arbete strävar vi till att minska och motarbeta risken att den unga slås ut och marginaliseras.

  Den uppsökande verksamheten förbereder ungdomar att hitta och ta emot rätt sorts hjälp. När personen är redo för nästa skede slussas den unga vidare till Föregångarna eller till andra instanser såsom vård, rehabilitering eller annan gynnsam lösning.

 • Petra Bengs
  Studievägledare

  Tfn. 050 560 9496

 • Tina Myntti
  Vägledare

  Tfn. 050-359 3533