• Resurscentret Föregångarna

  Resurscentret Föregångarna är en arbetsverkstad som grundades i Vasa år 2000. Föregångarna hjälper personer att hitta sin plats i tillvaron vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang. Detta sker genom mångprofessionell individuell handledning.

  Syftet med verksamheten är att tillsammans med uppdragsgivare och samarbetsparter i regionen hjälpa personer att hitta sysselsättning, studieplats eller andra lösningar som på sikt gagnar individens välmående och utveckling.

  Ett flexibelt system har utvecklats med löpande antagning, vilket gör att praktikanterna är på Föregångarna under en kortare eller längre tid. Satsningen på att stöda praktikanterna genom individuellt anpassad handledning har givit goda resultat. 


  För vem finns vi?

  Vi finns till för alla svenskatalande i alla åldrar.


  När kan man börja?


  När som helst, vi har non-stop antagning.

 •