Det är alltid lika trevligt att besöka föregångarna. Personalen bemöter en med glatt humör samt goda idéer och kaffepannan är alltid varm.

 • Kontaktuppgifter

  Resurscentret Föregångarna
  Handelsesplanaden 12 B 15
  65100 VASA

  Tfn. 050 453 0124

  www.foregangarna.fi


  E-post:

  info@foregangarna.fi

  fornamn.efternamn@foregangarna.fi

  Karta RF  
  Karta (klicka på bilden för större bild på google maps)

 • Organisation

  Resurscentret Föregångarna är en arbetsverkstad som upprätthålls av Folkhälsan Utbildning Ab.

  Resurscentret Föregångarna är medlem i Nationella verkstadföreningen (Valtakunnallnen työpajayhdistys, TPY).

 • Ledningsgrupp

  Anna Bertills, Folkhälsan Utbildning Ab
  Jukka Mäntymaa, Vasa stad
  Caroline Lund, Korsholms kommun
  Charles Granlund, Malax kommun
  Stefan Kulp, Vörå kommun
  Anna-Lotta Östvall-Åstrand, Yrkesakademin i Österbotten
  Johan Lindman, Vasa yrkesinstitut
  Stefan Lassander, TE-byrån

  ---------------------------------------------------------
  Daniel Åkermark, verksamhetsledare, Resurscentret Föregångarna
  Angelica Löfqvist, ekonomi och handledning, Resurscentret Föregångarna

 • Personalen

 • Daniel Åkermark
  Verksamhetsledare

  Tfn. 050-913 1133

 • Angelica Löfqvist
  Ekonomi och handledning

  Tfn. 050-453 0124

 • Andreas Svahn
  Handledare

  Tfn. 050-550 4131

 • Christel Quillin
  Handledare

  Tfn. 050-560 9497

 • Joakim Westeråker
  Handledare

  Tfn. 050-382 7070

 • Erika Hagström
  Handledare

  Tfn. 050-593 5607

 • Tiina Puharinen-Finne
  Handledare

  Tfn. 050-453 3664

 • Annika Paananen
  Socialhandledare

  Tfn. 050-453 4507

 • Tina Myntti
  Vägledare

  Tfn. 050-359 3533

 • Petra Bengs

   Studievägledare

  Tfn. 050-560 9496


 • Rainer Lytz
  Projektledare ULA

  Tfn. 050-313 6040

  www.ula.fi

 • Jonas Ehrman
  Studievägledare (tjänstledig) • Johanna Mickos (Moderskapsledig)
  Handledare


 • Niclas Risku
  Vägledare (tjänstledig)